Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 1-jei ülése

– a Kúria Kfv.II.37.1818/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (egészségügyi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata; kötelező védőoltás) (IV/995/2021.)

– a Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezés elutasítása, végzés közlése) (IV/3372/2021.)

– a Kúria Gfv.VII.30.188/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása) (IV/603/2021.)

– a Miskolci Járásbíróság 9.B.1576/2020/6. számú végzése és a Miskolci Törvényszék 3.Bpkf.68/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/2750/2021.)

– a Kúria Pfv.III.20.387/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező jogi képviselet) (IV/2827/2021.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 4. §, a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése és a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.616/2019/3/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási eljárás befejezéséhez kapcsolódó díjigény) (IV/482/2020.)

– a Kúria Kfv.IV.37.359/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eljárás megszüntetése; kötelező védőoltás alóli mentesítés) (IV/2646/2021.)

– a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 1-14. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kárpótlási árverés) (IV/3/2021.)

– az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetközi választottbírósági határozat hatályon kívül helyezése; Achmea-ítélet) (IV/1688/2020.)

– az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a Kúria Pfv.I.21.094/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetközi választottbírósági határozat végrehajtása) (IV/3515/2021.)