Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának május 4-i ülése

– a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényes bíróhoz való jog, büntetőügy) (IV/2089/2020.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megismételt eljárásban eljáró bíróság összetétele) (IV/2088/2020.)

– a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (3) bekezdése és 11/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mélygarázs bérleti szerződés) (IV/1023/2019.)

– a Kúria Kfv.II.37.653/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (ingatlanügy) (IV/1539/2020.)