Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának május 19-i ülése

– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdés elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (víziközmű-szolgáltatás korlátozása) (III/44/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lakás kiürítése) (IV/1182/2019.)

– a Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése, fegyelmi eljárás) (IV/1200/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pertárgy értéke) (IV/726/2019.)

– a Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/1831/2019.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás; tisztességtelen eljárás) (IV/1339/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatékony jogorvoslathoz való jog sérelme) (IV/135/2020.)

– a Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadása) (IV/1291/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése) (IV/139/2017.)

– a Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadása) (IV/1291/2019.)

– a Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.006/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (változásbejegyzési kérelem) (IV/1368/2019.)

– a sportról szóló 2004. évi I. törvény 47. § (8) bekezdése és 78/I. §-a, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/1627/2018.)

– a Kúria Kfv.III.37.295/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (energia ügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/980/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.032/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakmai képviselet bíróság előtt) (IV/632/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.32.468/2015/8. számú ítélete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés v) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetékfizetési kötelezettség) (IV/1198/2016.)