Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának május 17-i ülése

– a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (termőföld tulajdonjogának megszerzése; árverés) (III/866/2022.)

– Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szennyvíz elszállításának díja) (IV/4670/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 44.Pf.632.079/2021/10. számú ítélete és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás megállapítása) (IV/4254/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.696/2020/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjog megállapítása iránti per) (IV/4017/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.746/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/3598/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.747/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/3597/2021.)

– a Kúria Pfv.III.20.014/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiemelt jelentőségű perként kezelés) (IV/1176/2020.)

– a Kúria Pfv. VI.22.023/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződésszegés) (IV/1168/2020.)

– a Kúria Kfv.III.37.156/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyenlő bánásmód követelménye) (IV/2719/2021.)

– a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elbirtoklás megállapítása) (IV/1954/2019.)