Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának május 12-i ülése

– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdés elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (víziközmű-szolgáltatás korlátozása) (III/44/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lakás kiürítése) (IV/1182/2019.)

– a Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése, fegyelmi eljárás) (IV/1200/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pertárgy értéke) (IV/726/2019.)

– a Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/1831/2019.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás; tisztességtelen eljárás) (IV/1339/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatékony jogorvoslathoz való jog sérelme) (IV/135/2020.)

– a Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadása) (IV/1291/2019.)