Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 9-i tanácsülése

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.34.299/2018/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (éjszakai zárvatartás) (IV/1073/2019.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § és 4:168. §, valamint az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete 21. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog gyakorlása) (IV/1953/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.412/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1935/2019.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.284/2019/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügyi határozat) (IV/1266/2019.)

– a Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen bírósági eljárás) (IV/1131/2019.)

– a Kúria Mfv.I.10.203/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/904/2019.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 69. §, 70. § (1)-(3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (illeték kiszabása; fordított adózás) (III/664/2020.)

– a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2017. (XII. 18.) számú Önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közterület-használat) (IV/1092/2018.)