Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 6-i ülése

– a Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (előzetes döntéshozatali eljárás, perújítás, jogegységi panasz) (IV/1781/2022.)

– a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 17. §-a és a Veszprémi Törvényszék 10.K.700.478/2021/27/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (térképészeti és területszámítási hiba kijavítása, kisajátítás) (IV/2132/2022.)

– a Kúria Kfv.VI.37.049/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan helyi védelem alá helyezése) (IV/2145/2022.)

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan helyi védelem alá helyezése) (IV/2375/2022.)

– a Debreceni Ítélőtábla I.242/2022/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés vétsége) (IV/1934/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.533/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi ügy, vevő jognyilatkozata) (IV/2197/2022.)

– a Kúria Gfv.VI.30.081/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződésből eredő tartozás) (IV/677/2022.)

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § – 50. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (képviselői szólásszabadság, parlamenti fegyelmi jog) (IV/1317/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.978/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizahitel) (IV/1339/2022.)