Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 30-i ülése

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (devizahitel, fogyasztói kölcsönszerződés, elszámolás szabályai) (V/732/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1391/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.190/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/356/2020.)

– a Kúria Kfv.VI.37.160/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1223/2019.)

– a Kúria Pfv.II.21.206/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet) (IV/187/2020.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:80. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetése; lakáshasználat) (IV/1913/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezési határidő) (IV/1698/2017.)