Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 28-i ülése

– a Pécsi Törvényszék 5.K.700.188/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (ügyvédi ellenjegyzés) (IV/1397/2020.)

– a Debreceni Törvényszék 11.K.701.386/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (bontásra irányuló kötelezettség) (IV/5057/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 102.K.700.011/2020/11. számú ítélete és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint 41. § (3) bekezdése és a 276/2004. (X. 8.) Korm. rend. 5. § (1) bekezdés d) pontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (természetvédelmi korlátozás miatti kártalanítás) (IV/1996/2020.)

– a Kúria Kfv.V.35.144/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata, adólevonási jog) (IV/238/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.756/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (életkorhoz kötött kötelező védőoltás, szerológiai vizsgálat elrendelése) (IV/4585/2021.)

– a Kúria Kfv.V.37.895/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatásos gondnok kirendelése) (IV/4999/2021.)

– Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.126/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/3945/2021.)

– Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.154/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/3946/2021.)

– Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.153/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/3947/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.328/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartás kiigazítása) (IV/2034/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.832/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsön iránt indított per) (IV/2132/2020.)