Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 23-i tanácsülése

– Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 46.K.32.771/2017/41. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szociális ellátás) (IV/267/2020.)

– a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (devizahitel, fogyasztói kölcsönszerződés, elszámolás szabályai) (V/732/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.405/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (környezetvédelem, Natura 2000) (IV/222/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezési határidő) (IV/1698/2017.)

– a Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.451/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1294/2019.)

– a Kúria Pfv.III.20.291/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (antennatorony) (IV/1300/2019.)