Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának június 22-i ülése

– a Debreceni Törvényszék 18.Bf.159/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (tisztességtelen bírósági eljárás) (IV/1202/2018.)

– a Győri Ítélőtábla Bf.I.99/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (anyanyelv használatának joga; tisztességes eljárás büntetőügyben) (IV/1090/2020.)

– a Kúria Kf.II.37.719/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (orvossal szembeni panasz) (IV/1313/2020.)

– a Pécsi Törvényszék 2.Pf.20.270/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog rendezése) (IV/2068/2020.)