Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának július 6-i ülése

– Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a elleni egyedi normakontroll vizsgálata (hulladékégetői kapacitás növelésének korlátozása) (III/950/2021.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet rendezése bírósági úton) (IV/208/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.409/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási bírság; oltási kötelezettség) (IV/29/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.775/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező védőoltás alóli mentesítés) (IV/2074/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.199/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező védőoltás) (IV/78/2021.)

– a Kúria Kfv.III.38.415/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (termőföld hasznosítása) (IV/67/2021.)

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (9) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korlátozási kártalanítás) (IV/158/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választott bírói pártatlanság) (IV/1212/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.359/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása; devizahitel) (IV/1783/2020.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.13.410/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálysértés) (IV/2093/2020.)

– a Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűnügyi felügyelet, óvadék) (IV/1911/2019.)