Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának július 12-i ülése

– Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.126/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/3945/2021.)

– Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.154/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/3946/2021.)

– Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. és 6. §-a, valamint a Pécsi Törvényszék 3.K.700.153/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/3947/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.630.281/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2805/2021.)

– a Kúria Pfv.I.21.256/2020/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mezőgazdasági haszonbérlet; kártérítés) (IV/4791/2021.)

– Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének a Közgyűlés bizottságainak személyi összetételének módosításáról szóló 614/2021. (VI. 11.) közgyűlési határozata, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgármester hatásköre veszélyhelyzetben) (IV/4482/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.982/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házasság felbontása) (IV/381/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.370/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/4874/2021.)

– a Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/774/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás) (IV/1323/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés) (IV/1955/2019.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (költségek előlegezése végrehajtási eljárásban) (III/274/2022.)