Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának január 31-i ülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.52.418/2021/5. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás újraszabályozása; felróhatóság), valamint a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII.  törvény 22/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány vizsgálata (IV/651/2022.)

– a Győri Törvényszék 2.Pf.20.430/2020/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria Pfv.V.21.059/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (termőföld elővásárlási joga) (IV/69/2022.)

– a Kúria Pfv.I.21.294/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/1040/2022.)

– a Kúria Bhar.III.254/2021/13. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vád módosítása) (IV/3854/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.6334/2022/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiskorúval való kapcsolattartás akadályoztatása) (IV/1822/2022.)

– a Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete és Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi adó, telekadó) (IV/1164/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.414/2022/5. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megelőző távolságtartás elrendelése) (IV/1908/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.869/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/971/2022.)

– a Kúria Pfv.VI.21.559/2019/6. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adásvételi szerződés semmisségének megállapítása; színlelt/fedezetelvonó szerződés) (IV/306/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.635.164/2020/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eladó tájékoztatási kötelezettsége) (IV/649/2021.)