EN

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdés alkalmazási tilalmának megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (adómegállapítási jog elévülési ideje) (III/2631/2022.)

– a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 15. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (szociális szövetkezet) (III/2281/2022.)

– a Kúria Kfv.II.37.170/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségének teljesítése) (IV/1273/2022.)

– a Kúria Pfv.II.21.183/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 407. § (2) bekezdés c) pontja ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése) (IV/5021/2021.)

– az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény 78. §-a és 129. § (2) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírók 45 éves jubileumi jutalma) (IV/902/2022.)

– a Kúria Kfv.VI.38.219/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámhatósági ügy; közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1173/2022.)

– a Kúria Kfv.VI.37.026/2022/8. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított versenyfelügyeleti ügy) (IV/2171/2022.)

– a Kúria Gfv.VI.30.480/2021/5. számú közbenső ítélete és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat 1. pontja és indokolás III.1. pontja ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződés érvénytelensége) (IV/1937/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.20.595/2021/5. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védjegybitorlás megállapítása) (IV/1335/2022.)

– a Kúria Bfv.I.1376/2020/9. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntettének kísérlete) (IV/194/2022.)