Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának január 21-i tanácsülése

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (igazságügyi szakértő) (III/796/2019.)

– az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. Rendelet 5. § (4)–(5) bekezdései és a Kúria Kfv.III.37.192/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (utazásszervezői tevékenység végzésének feltételei) (IV/820/2018.)

– a Kúria Kfv.IV.35.466/2018/4. számú ítélete és a szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 34/A. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálta (köznevelési normatív költségvetési támogatás) (IV/1161/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2106/2017.)