Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának január 19-i ülése

– a Szekszárdi Törvényszék 12.Pkf.20.301/2020/3. számú végzése és a Paksi Járásbíróság 5.Pk.50.023/2020. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/1533/2020.)

– a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet 5. pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (fogyatékosság minősítése; fogyatékossági támogatás) (III/1725/2020.)

– a Győri Ítélőtábla Bf.I.99/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (anyanyelv használatának joga; tisztességes eljárás büntetőügyben) (IV/1090/2020.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kuruzslás) (IV/1409/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.300/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1621/2020.)