Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának január 18-i ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.977/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (jóhírnév megsértése) (IV/891/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.698/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (jóhírnév megsértése) (IV/940/2021.)

– az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén járó végkielégítése) (IV/944/2021.)

– a Kúria Kf.VII.40.359/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végkielégítés) (IV/2977/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.603/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elévülés) (IV/660/2021.)

– a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfF.8/2020/9. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyelmi eljárás bíró ellen) (IV/2053/2020.)

– a Kúria Kfv.III.37.327/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámhatósági ügy; kapcsolattartás) (IV/2692/2021.)

– a Kúria Pfv.III.21.302/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/531/2021.)