Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 28-i ülése

– a Kúria Kfv.II.37.170/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségének teljesítése) (IV/1273/2022.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/215/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M.33/2018/11/II. számú végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/597/2019.)

– a Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése, a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.30/2018/9/II. számú végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (jogi képviselő távolmaradása) (IV/607/2019.)

– a Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) és (2) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (fellebbezés elutasítása, végzés közlése) (IV/3372/2021.)

– a Kúria Gf.VII.30.017/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III  törvény 234. § (1) bekezdése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása; pártfogó ügyvéd kirendelése) (IV/3955/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.25.420/2020/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés; perújítás megengedhetősége) (IV/1830/2020.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár; perújítás megengedhetősége) (IV/1958/2020.)

– a Kúria Kf.I.41.135/2021/8. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező védőoltás, mulasztási per) (IV/1094/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.328/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korlátozási kártalanítási igény, elévülés) (IV/1693/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.498/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (korlátozási kártalanítási igény, elévülés) (IV/2026/2022.)