Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 23-i ülése

– a Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 4.Bv.386/2019/8-III. számú és a Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.960/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű munka büntetés átváltoztatása szabadságvesztésre) (IV/788/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gpkf.43.363/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (minősített többségi befolyásszerzés) (IV/1419/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.412/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási bírság; oltási kötelezettség) (IV/1099/2020.)

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/D. § (1) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye) (IV/1119/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.634.103/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata  (szülői felügyeleti jog) (IV/990/2020.)

– az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 22. § (5a) bekezdése és a munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet melléklete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügy; személyes adatok kezelése) (IV/1082/2020.)