Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 21-i ülése

– a Győri Törvényszék 2.Pf.20.430/2020/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria Pfv.V.21.059/2021/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (termőföld elővásárlási joga) (IV/69/2022.)

– a Kúria Kfv.II.37.170/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségének teljesítése) (IV/1273/2022.)

– a Győri Törvényszék 4.Bf.83/2022/3. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőeljárás szabálytalansága) (IV/1245/2022.)

– a Kúria Kfv.V.35.290/2021/8. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy, kiskereskedelmi tevékenység, különadó alóli mentesség) (IV/586/2022.)

– a Kúria Kfv.V.37.085/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nevelésbe vétel) (IV/995/2022.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Pkf.21.964/2021/9. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartási határozat végrehajtása) (IV/1022/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 28.K.707.792/2020/11. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szociális ügyben hozott határozat jogszerűsége) (IV/1087/2022.)

– a Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.069/2022/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségkárosodás miatti kártérítés; perújítás) (IV/1553/2022.)

– a Kúria Kfv.V.38.235/2021/9. számú közbenső ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyügyfelügyeleti eljárás) (IV/2049/2022.)

– a Szombathelyi Törvényszék 11.Pf.20.589/2020/20/I. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződésből eredő tartozás) (IV/2481/2021.)

– az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Pécsi Törvényszék 102.K.701.062/2020/57. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslat az építésügyi hatósági eljárásokban) (IV/3371/2021.)