Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 16-i ülése

– a Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20.432/2017/39. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közútra vonatkozó csereszerződés hatása harmadik személy tulajdonjogára) (IV/831/2020)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/334/2016)

– a Kúria Pfv.III.21.399/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/996/2020)

– a Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 4.Bv.386/2019/8-III. számú és a Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.960/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű munka büntetés átváltoztatása szabadságvesztésre) (IV/788/2020)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.7/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatali vesztegetés) (IV/1258/2020)

– a Kúria Kfv.IV.35.241/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatás visszakövetelése) (IV/1206/2019)