Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 15-i ülése

– a Kúria Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói álláshelyre kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása) (IV/3595/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.123/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy, kamatfizetés) (IV/3355/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.160/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyenlő bánásmóddal összefüggő közigazgatási cselekmény) (IV/2395/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.631.002/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/3306/2021.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyugellátás ideje alatti keresőtevékenység, szolgálati idő számítása) (IV/3461/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (díjfizetés) (IV/270/2020.)

– a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel, valamint az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel módosított egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hulladékgazdálkodás) (IV/2885/2021.)