Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának február 13-i ülése

– a Kúria Kfv.III.37.718/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (telekalakítási ügy, ügyféli jogok) (IV/613/2023.)

– a Budapest XIV. ker.-ben komplex ingatlanfej., illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közig. hatósági ügyek nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rend. elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (településkép védelme; nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy) (IV/247/2023.)

– a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  85. §-a és 97. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatási szerződés fennállásának megállapítása) (IV/668/2023.)

– az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének  22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3. § 29. pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közterület-terhelési kompenzáció) (IV/1424/2023.)

– a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.960/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (használati díj megfizetése) (IV/2567/2022.)

– a Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/867/2022.)

– a Kúria Gfv.VI.30.154/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsön megfizetése) (IV/2900/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.796/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási díj) (IV/2609/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.073/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1649/2023.)

– a Kúria Bfv.I.1047/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; költségvetési csalás) (IV/1678/2023.)