Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának december 7-i ülése

– a Kúria Pfv.I.20.874/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, mobilátjátszó-torony) (IV/2010/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.630.306/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házastársi közös vagyon megosztása; illeték-feljegyzési jog) (IV/3238/2021.)

– a Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötbér megfizetése) (IV/1444/2019.)

– a Kúria Pfv.III.21.010/2019/4. számú részítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár megtérítése) (IV/716/2021.)