Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának december 3-i tanácsülése

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 63. § (2) bekezdés g) pontjának, 63. § (2a)-(2b) bekezdésének, valamint 39. § (7) bekezdésének 2. mondata elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kormánytisztviselői jogállás érvénytelenségének megállapítása) (IV/892/2019.)

– az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/E. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (különadó) (III/1771/2019.)

 – a Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.069/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjog megállapítása iránti per) (IV/1855/2018.)

– a Kúria Kfv.I.35.004/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljáráshoz való jog) (IV/651/2019.)

– a Zalaegerszegi Törvényszék 2.Mf.20.742/2018/6. számú ítélete és a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség megfizetése) (IV/893/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.35.631/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építményadó) (IV/1678/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.22.125/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendes jogorvoslat igénybevételének hiánya)  (IV/696/2019.)

– a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5009/2019/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati rendelet törvényessége) (IV/1328/2019.)

– a Kúria Kfv.IV.35.361/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (LEADER HACS cím megvonása) (IV/58/2019.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Pf.20.372/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (apaság vélelmének megdöntése) (IV/1507/2018.)