Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának december 15-i ülése

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (telekadó) (IV/1298/2019.)

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.223/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/847/2020.)

– a Kúria Pfv.VI.22.028/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsön megfizetése iránti per; tisztességtelen eljárás) (IV/545/2020.)