Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának december 14-i ülése

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (telekadó) (IV/1298/2019.)

– a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 38/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése és 2. melléklete elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kisajátítás közérdekből; egyedi döntés normatív aktusba foglalása) (III/3496/2021.)

– a Kúria Kf.V.40.355/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hírközlési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2037/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.028/2021/6. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 17.K.703.711/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csatornabírság) (IV/2718/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.843/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (házasság felbontása; tartásdíj megállapítása) (IV/2416/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.946/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/858/2020.)

– a Kúria Pfv.III.21.089/2019/6. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítési felelősség balesetből eredő kárért) (IV/634/2021.)