Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának december 1-jei ülése

– az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (OBT tag mentesítése; bírói függetlenség) (IV/1611/2018.)

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (országgyűlési képviselő belépési joga) (IV/1318/2020.)

– a Kúria Kf.II.37.959/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyjogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása) (IV/632/2020.)

– a Kúria Pfv.I.21.831/2018/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan kiürítése) (IV/631/2020.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/2003/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.844/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/785/2020.)

– a Kúria Pfv.III.21.038/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, mobilátjátszó-bázisállomás) (IV/679/2020.)

– az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rend. 5/C. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügy, személyes adatok) (IV/866/2020.)

– a Kúria Pfv.III.21.047/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértői bizonyítás) (IV/309/2020.)