Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 7-i tanácsülése

– az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/E. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (különadó-kötelezettség csoportos létszámleépítés esetén) (III/194/2020.)

– a Kúria Pfv.I.21.739/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/1241/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.22.487/2016/5. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogszabálysértő ügyvédi meghatalmazás) (IV/698/2018.)

– a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.28.137/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (címképzési ügy) (IV/609/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.990/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (természetvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1646/2019.)

– a Kúria Pfv.I.21.435/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/1661/2019.)

– a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.321/2018. számú ügyben született döntések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (környezetvédelmi engedély) (IV/1695/2019.)