Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 5-i ülése

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 158/B. § (3) bekezdése második mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (gondnok számadási kötelezettsége) (III/106/2022.)

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (dyslexia és dysgraphia miatti nyelvvizsga alóli mentesség doktori fokozat megszerzésekor) (III/4827/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.234/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (nem önkéntes gyógykezelés) (IV/2778/2021.)

– a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (lakáscélú állami támogatás; kereseti kérelem időbeli hatálya) (IV/2877/2021.)

– a Kúria Pfv.VI.20.952/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (mederhasználati díj; tartozás megfizetése) (IV/3953/2021.)

– a Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20.432/2017/39. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közútra vonatkozó csereszerződés hatása harmadik személy tulajdonjogára) (IV/831/2020.)

– a Kúria Pfv.I.21.572/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/1957/2020.)

– a Kúria Kfv.III.37.334/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy) (IV/3459/2021.)

– a Kúria Kvk.III.39.363/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, kampányköltség, esélyegyenlőség) (IV/888/2022.)