Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 28-i tanácsülése

– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdés elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (víziközmű-szolgáltatás korlátozása) (III/44/2020.)

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 34/A. § (2) bekezdésének 2015. június 12. és 2018. december 31. hatályban volt szövege elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (köznevelési normatív költségvetési támogatás) (III/507/2020.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (apasági vélelem megdöntése) (IV/815/2018.)

– a Győri Törvényszék 2.Pf.20.092/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (devizakölcsön megfizetése) (IV/1364/2019.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.668/2016/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/377/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.783/2017/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csődeljárás) (IV/796/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.21.929/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (devizaalapú szerződés) (IV/1878/2019.)