Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 27-i ülése

– a Székesfehérvári Törvényszék 2.Pkf.386/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/151/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.21.626/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nagyszülői kapcsolattartás; eljárás elhúzódása) (IV/1033/2020.)

– a Kúria Pfv.II.21.324/2019/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése) (IV/1676/2020.)

– a Kúria Pfv.VI.20875/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogszabályban meghatározott térítési díj hatálya) (IV/77/2021.)

–  a 74/2020. (III.31.) Korm. rend. 41. § (1) és (5) bekezdése és az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló  2019. évi CXXVII. törvény 223. §-a és 252. § (4) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.III.37.508/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy, fellebbezési jog) (IV/1053/2020.)

– a Kúria Kfv.X.37.228/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata; rokkantsági nyugdíj) (IV/1463/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Gf.75.419/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási per) (IV/152/2021.)