Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 26-i ülése

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (adómegállapítási jog elévülési ideje) (III/592/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.633.112/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/454/2022.)

– a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/H. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vállalkozás szabadsága; kompenzáció) (IV/5054/2021.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 24. § (2) bekezdése és a Debreceni Törvényszék 100.K.702.741/2020/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földbizottság vétójoga, köztudomású tények) (IV/3434/2021.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 6.K.702.531/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámhatósági ügy; kapcsolattartás korlátozása) (IV/3511/2021.)

– a Szegedi Törvényszék 2.K.700.430/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem állami közneveléshez kapcsolódó támogatás) (IV/4060/2021.)

– a Kúria Kvk.I.39.430/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, választás érvénytelensége, érvénytelen személyi igazolvány) (IV/1036/2022.)

– a Kúria Kvk.II.39.432/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának országos listás eredménye) (IV/1037/2022.)

– a Kúria Kvk.II.431/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy; Alaptörvény érvénytelensége, választási eredmény megállapítása) (IV/1038/2022.)