Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának április 21-i tanácsülése

– a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdés elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (víziközmű-szolgáltatás korlátozása) (III/44/2020.)

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (szakképzés, nem állami fenntartó) (IV/634/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.930/2018/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/838/2019.)

– a Tapolcai Járásbíróság 5.Szk.111/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálysértési ügy) (IV/770/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.083/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati idő számítása) (IV/458/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.446/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési ügy) (IV/1133/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.349/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolgálati viszonyban töltött idő megállapítása) (IV/661/2019.)