Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. október 29-i tanácsülése

– a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll vizsgálata (közérdekű adatigénylés, költségtérítés) (II/1808/2016.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (igazságügyi szakértő) (III/796/2019.)

– a Kúria Kfv.37.844/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (praxisjog) (IV/582/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.35.675/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/731/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.002/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljáráshoz való jog) (IV/635/2019.)

–  a Kúria Pfv.IV.20.798/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatok kiadása) (IV/966/2018.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (tartós ápolást végzők időskori támogatása) (III/1208/2019.)