Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. október 15-i tanácsülése

– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjának első és utolsó fordulata, továbbá a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának első két fordulata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hallási fogyatékossági kérelem) (III/786/2019.)

– a Kúria Gfv.VII.30.395/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csődeljárás) (IV/70/2019.)

– a Kúria Pfv.V.21.485/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/594/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 7.Mkpf.690.109/2017/10. számú végzése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perbevonás, jogutódlás) (IV/2017/2017.)

– a Kúria Kfv.IV.35.029/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mezőgazdasági támogatás) (IV/279/2019.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.516/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámhatósági tárgyú közigazgatási per) (IV/485/2019.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.537/2018/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámhatósági tárgyú közigazgatási per) (IV/486/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.631.644/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bontóper, kapcsolattartás) (IV/473/2019.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése, köztartozásmentes adózók nyilvántartása) (IV/660/2019.)