Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. október 1-i tanácsülése

– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 25/C. §, és 47.§ (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (hitelintézet tulajdonhoz való joga) (IV/3064/2012.)

– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjának első és utolsó fordulata, továbbá a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának első két fordulata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hallási fogyatékossági kérelem) (III/786/2019.)

– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) 23. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet (Fot. Vhr.) 13. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (fogyatékossági támogatás) (III/858/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.782/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/1577/2018.)

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:158. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (betéti társaság jogutód nélküli megszűnése) (III/809/2019.)

– a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.461/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (gáz szabálytalan vételezése) (IV/1662/2017.)

– a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.20.874/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gáz szabálytalan vételezése) (IV/1661/2017.)

– a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.20.696/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gáz szabálytalan vételezése) (IV/1660/2017.)

– a Kúria Pfv.V.21.166/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hibás teljesítésből eredő szavatossági és kártérítési igény) (IV/160/2019.)

– a Gyulai Járásbíróság 23.Szpi.2243/2018/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás megengedhetősége) (IV/1278/2018.)

– a Kúria Kfv.VI.37.490/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy)  (IV/246/2019.)

– a Miskolci Törvényszék 3.Pf.21.364/2018/4. számú ítélete és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 67. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyrendezési kérelem díja) (IV/380/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.010/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/430/2019.)

– a Kúria Pfv.I.21.934/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése; zálogjog; devizahitel) (IV/2281/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.562/2018/4-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hagyatéki ügy) (IV/295/2019.)