Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. március 5-i tanácsülése

– Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (X. 7.) számú önkormányzati rendelete elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közterülethasználati díj; mozgóbolt után fizetendő díjtétel) (III/1822/2018.)

– a Kaposvári Törvényszék 2.Pf.20.986/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyveregyenlőség) (IV/65/2018.)

– a Kúria Kfv.VI.37.130/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kereső tevékenység) (IV/1298/2018.)