Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. július 9-i tanácsülése

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kimentési kérelem adóregisztrációs eljárásban) (III/811/2019.)

– a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.27.044/2017/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (formanyomtatvány alkalmazása hatósági eljárásban) (IV/1844/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2106/2017.)

– a Kúria Kfv.IV.35.324/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatás visszafizetése; önkormányzat) (IV/1572/2018.)

– a Kúria Kfv.IV.35.407/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatás visszafizetése; önkormányzat) (IV/230/2019.)

– a Kúria Kfv.IV.35.464/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatás visszafizetése; önkormányzat) (IV/234/2019.)

– a Kúria Kfv.IV.35.666/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatás visszafizetése; önkormányzat) (IV/319/2019.)

– a Kúria Pfv.I.21.057/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlanügy) (IV/1659/2018.)