Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. július 2-i tanácsülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10730/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/1788/2018.)

– a Kúria Pfv.V.22.680/2017/3. számú és a Pfv.V.22.680/2017/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/1053/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.755/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvényességének megállapítása; átalakuló szervezet) (IV/898/2018.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.225/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztási kölcsön utáni tartozás) (IV/285/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.086/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati jogviszony) (IV/374/2019.)

– a Kúria Kfv.IV.35.323/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatás visszafizetése; önkormányzat) (IV/1548/2018.)

– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kimentési kérelem adóregisztrációs eljárásban) (III/811/2019.)