Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. február 26-i tanácsülése

– a Balaton Kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § c) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (Balaton törvény, építésügy) (III/1858/2018.)

– a Monori Járásbíróság 4.P.20.283/2017 számon folyó perben hozott végzések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermekelhelyezés) (IV/1584/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.206/2017/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatásos szolgálati viszony jogellenes megszüntetése) (IV/1348/2018.)

– Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (X. 7. ) számú önkormányzati rendelete elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közterülethasználati díj; mozgóbolt után fizetendő díjtétel) (III/1822/2018.)