Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2019. április 2-i tanácsülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.26.803/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perbeli önrendelkezési jog) (IV/518/2018.)

– a Kúria Pfv.II.21.289./217.13. és Pfv.II.21.289./217.14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás) (IV/902/2018.)

–  a Kúria Pfv.VI.21.003/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása; devizakölcsön forintosítása) (IV/983/2017.)