Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. szeptember 25-i tanácsülése

– a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.20.312/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztóvédelem, deviza alapú kölcsön) (IV/145/2018.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.409/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vagyonátruházási illeték) (IV/299/2018.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.407/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetékkiszabás) (IV/296/2018.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.410/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetékkiszabás) (IV/292/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.371/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/1501/2016.)

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 280. § (1) bekezdésének első mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (ösztöndíj szerződés, szolgálati viszony meghosszabbítása) (III/1194/2018.)

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (parkolási pótdíj) (III/1037/2018.)