Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. október 30-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.I.21.721/2016/7. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan birtokba adása) (IV/2101/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.173/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közúttá minősítés) (IV/647/2018.)

– a Győri Ítélőtábla Gf.I.20.266/2017/10/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés; perújítás; indokolás hiánya) (IV/763/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.22.320/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tagdíj megfizetése) (IV/1155/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 56.Pf.638.522/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/660/2018.)