Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. október 2-i tanácsülése

– a Szombathelyi Törvényszék 12.Pf.20.562/2017/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás) (IV/196/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.220/2015/18. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 54. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (beavatkozás engedélyezése) (IV/1702/2017.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.236/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem) (IV/2218/2017.)

– az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény 90. § 13. pontja, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 68. § b) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (civil szervezetek részvétele erdőtervezési eljárásokban) (IV/363/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.22.231/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elővásárlási jog) tárgyában készült befogadást visszautasító végzés tervezete (IV/144/2018.)

a Kúria Pfv.I.22.412/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/97/2018.)

– a Kúria Kfv.I.35.760/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/282/2018.)

– a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (külföldi szerv nyugdíjmegállapítása) (III/1204/2018.)