Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. november 20-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.III.10.762/2016/8. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rokkantsági ellátás) (IV/1232/2017.)

a Kúria Mfv.III.10.811/2016/6. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §, 3. §, 33/A. §, 33. §, 13. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rokkantsági ellátás) (IV/1759/2017.)

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 34/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermektámogatás) (IV/465/2018.)

a Kúria Gfv.VII.30.294/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasági határozat felülvizsgálata) (IV/329/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.331/2017/3. számú döntésével összefüggésben benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/283/2018.)

a Kúria Bfv.III.1.434/2016/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/1606/2017.)

a Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.016/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (dohánytermék-kiskereskedelmi engedély) (IV/1056/2018.)