Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. november 13-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.III.10.762/2016/8. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásról és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rokkantsági ellátás) (IV/1232/2017.)

– a Kúria Mfv.III.10.811/2016/6. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §, 3. §, 33/A. §, 33. §, 13. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rokkantsági ellátás (IV/1759/2017.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szolidaritási hozzájárulás; önkormányzati tulajdon elvonása) (IV/744/2017.)

– a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 34/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermektámogatás) (IV/465/2018.)

a Kúria Bfv.III.1.434/2016/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/1606/2017.)