Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. március 6-i tanácsülése

‒ a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.053/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perindítási jog, kisebbségi tulajdonos) (IV/247/2016.)

‒ a Kúria Pfv.III.21.315/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1456/2017.)

‒ a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.108/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1849/2017.)

‒ a Kúria Kfv.III.37.641/2016/4. számú ítélete, és a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 69. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/633/2017.)

‒ a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 225. § (6) bekezdés és a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.294/2016/4. számú kiegészítő ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ítélet kiegészítése hivatalból) (IV/1136/2017.)