Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2018. március 27-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.V.21.393/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, életbiztosítás) (IV/2111/2017.)

– a Kúria Kvk.VI.37.340/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy, jogi képviselő) (IV/520/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.309/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkakörben okozott kár átvállalása) (IV/1256/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.002/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/1523/2017.)

– a Lenti Járásbíróság 3.P.20.001/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingóságok eltávolítása, perbeli részvétel, jogorvoslat)  (IV/2049/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.963/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1405/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.641/2016/4. számú ítélete, és a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 69. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/633/2017.)

– a Kúria Pfv. III.22.059/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz  befogadhatóságának vizsgálata (magyar jog alkalmazhatósága) (IV/1719/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.356/2016/4. számú ítélete, és a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 69. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/1697/2017.)